A Sóstói-erdő néhány száz éve még egységes, összefüggő tömböt alkotott, amely a mai Erdő sortól mintegy 6 kilométer hosszan át húzódott észak felé. Feldarabolódása emberi tevékenység következménye.

Leginkább különálló része a Sóstótól északra elhelyezkedő mintegy 50 hektáros tömb, melynek régi neve Hím-erdő. Nem része a Natura 2000 területnek. Ezen keresztül halad az Igrice-csatorna, amely teljes egészében ásott, mesterséges vízfolyás. Az Igrice-csatornától északra (vagyis a jobb parton) levő része 2005 decemberéig túlnyomórészt állami tulajdonú terület volt, azonban akkor a közvélemény tájékoztatása nélkül (utóbb nagy felháborodást) kiváltva magántulajdonba került, majd később egy részét erdő művelési ágból is kivonták. Jelenleg ezen a részen kerítés korlátozza a szabad erdőlátogatást. A kisebbik, az Igrice-csatornától délre (vagyis a bal parton) levő erdőterület önkormányzati tulajdonban van. 

A „Hím-erdő” már az 1700-as évek végén is csak egy nagyon keskeny szakaszon csatlakozott a Sóstói-erdő déli, nagyobbik tömbjéhez. A két erdőtömb között jelenleg Nyíregyháza Sóstógyógyfürdő városrészének idegenforgalmi szempontból igen frekventált része található, az ökológiai folytonosságot a parkos, fás területek jelentik, de sajnos ezek kiterjedése is lépésről lépésre csökken napjainkban.

Erdőnk fő tömbjét vasút, közűt szeli több részre. A természetesebb állapotú erdőrészletek többsége a záhonyi vasúti fővonaltól nyugatra található, itt a turisztikai infrastruktúra is kevésbé kiépített. nyugodtabb sétákra, a természet jobb megfigyelésére itt adódik inkább alkalom. Itt az erdőterület túlnyomó része állami tulajdon (és a Natura 2000 terület része), csupán a Központi Komposztálótelep szomszédságában találhatók magántulajdonú erdőrészletek. Ez utóbbiak ültetett állományok nem részei a Natura 2000 hálózatnak, néhány száz éve helyükön még rétek, mocsarak, szántók voltak. 

A Sóstói úttól keletre esik erdőnknek az a része, amit kirándulók, futók, turisták leginkább látogatnak. Itt szépen kiépített sétautak, tanösvény, szalonnasütők, erdei tornapálya és színpad, több esőházikó is szolgálják kényelmünket a kocsányos tölgyesek, akácosok, vöröstölgyesek természeti értékekben kissé szegényesebb, de összességében értékes élővilágú állományai között. Az erdőtömb a Natura 2000 hálózat része, túlnyomórészt állami tulajdonban van, csupán a Csaló-köz és Ózoon Hotel környéke kivétel, melyek önkormányzati tulajdonú. Valaha a Nyíregyházi Állatpark területe is az erdő része volt, erről már csak az egyre fogyatkozó faállomány foltjai tanúskodnak a létesítményben.

A záhonyi vasútvonal és a Sóstói-út közötti erdőtömb ugyancsak teljes egészében Natura 2000 terület és állami tulajdon, egészen a Kórháztól délre húzódó széles kelet-nyugati irányú széles erdei útig (az ún. hármasdombi nyiladék). Ezen a részen a 2000-es évek első évtizedeiben nagyobb területeken történt/történik felújítás, így többnyire fiatal korú erdőket találunk itt. Sétautak nem sűrűn hálózzák be ezt a tömböt.

A hármasdombi nyiladéktól délre (azaz nagyjából a Kórház és az Egyetem között) található erdőtömb önkormányzati tulajdonban van, és nem része a Natura 2000 hálózatnak. Itt már csak nagyon kevés idős természetes jellegű tölgyes, de ezek is nagyon értékesek. A többnyire akácosok, vöröstölgyesek és egyéb, vegyes erdőállományok között sűrűn haladó sétautakat, ösvényeket erőszeretettel használják a futók, kutyasétáltatók, kikapcsolódásra vágyó városlakók.

A Sóstói-erdő tulajdonviszonyai (2010 körüli állapot, vázlatosan ábrázolva)