Hoványi Péter felvétele

Ha az erdőt meg akarjuk őrizni, érdemes kicsit megtanulnunk az erdészek nyelvén is beszélni. Az alábbiakban megkíséreltük néhány, a Sóstói-erdő esetében fontos fogalom közérthető magyarázatát. Ebben az Erdőtörvény (2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról) 2023. január 31-én aktuális szövegét vettük figyelembe.  (A jogszabályok meglehetősen gyakran változnak hazánkban, ezért lehet, hogy bizonyos fogalmak értelmezése ehhez az állapothoz képest változni fog).

Erdőfelújítás – A vágásos üzemmódú erdőkben egy adott területen a faállomány (egy, vagy több lépésben történő) letermelését követő tevékenység, melynek célja az új faállomány létrehozása. A Sóstói-erdőben a legutóbbi időkig általánosan jellemző módja a faállomány egy lépésben való véghasználata (tarvágása), majd makkal vagy csemetével való beültetése; akácos esetében sarjaztatás. Újabban a felújítás során kisebb területű vágásokat alkalmaznak, a felújítás így több lépésben, fokozatosan történhet.

Erdőgazdálkodó – Az erdőben folyó erdészeti tevékenységekért, erdőgazdálkodásért felelős személy vagy szervezet. A Sóstói-erdő állami tulajdonú részeiben a Nyírerdő Zrt., az önkormányzati tulajdonú területeken a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. (NYÍRVV) az erdőgazdálkodó.

Erdőrészlet: A tervszerű erdőgazdálkodás alapegysége. Az erdőnek olyan, rendszerint néhány hektáros részlete, ahol a termőhelyi viszonyok, a faállomány kora és összetétele nagyjából egységes, vagy célszerűen egyben kezelendő. Amikor a körzeti erdőtervet készítik, a célokat, teendőket egy-egy erdőrészletre pontosan meghatározzák.

Körzeti erdőterv – Az erdőgazdálkodás 10 évre szóló terve, amely egy meghatározott terület (erdőgazdálkodási körzet) erdeiben szükséges teendőket tartalmazza. Az erdőtervben szakemberek terepi felmérése alapján, az erdő rendeltetésének megfelelően, az erdőgazdálkodó hosszabb céljait és egyéb érdekeltek szempontjait figyelembe véve meghatározzák, hogy milyen beavatkozások szükségesek az adott körzet erdeiben. Az elkövetkező 10 évben az erdészeti beavatkozások az erdőtervnek megfelelően történnek. Az erdőterv készítése során van bizonyos lehetőség lakossági, civil véleményezésre.

Natura 2000 – Az Európai Unió természetvédelmet szolgáló hálózata. Minden uniós ország vállalja, hogy kontinensünk természetes élővilágát (fajokat és élőhelyeket) reprezentáló területeket jelöl ki, azokat megfelelő jogszabályok, ösztönző támogatások, az élővilág sokféleségét fenntartó kezelés segítségével megőrzi. Alapvető cél, hogy az Európai biodiverzitás csökkenését meg lehessen állítani, mert a természetpusztulás mértéke már saját jövőnket veszélyezteti. A Sóstói-erdő túlnyomó területe (központi része) a Natura 2000 hálózat része.

Rendeltetés – Az erdő rendeltetését egyes erdőrészletekre állapítják meg, azt fejezi ki, hogy az adott erdőállománynak milyen alapvető célt kell betöltenie. Több rendeltetés is megadható, a legfontosabbat elsődleges rendeltetésnek nevezzük. A rendeltetések fő csoportjai a gazdasági (pl. faanyagtermelést szolgáló, vadaskert), közjóléti (pl. parkerdő, tanerdő, gyógyerdő), és védelmi rendeltetések (pl. természetvédelmi, talajvédelmi, településvédelmi, vízvédelmi, Natura 2000). A Sóstói-erdő elsődlegesen védelmi és közjóléti rendeltetést tölt be.

Üzemmód – Az erdő kezelésének, használatának, a faállomány-gazdálkodásnak alapvető keretrendszere. A megszokott vágásos üzemmód esetén az egy vagy több lépésben történő, jelentősebb területet érintő fakivágást követi a felújítás, majd a nevelővágások, gyérítések – ezáltal az erdő egykorú, vagy csupán néhány korosztályból áll. örökerdő üzemmód esetén megfelelő szakai szempontok szerint egy-egy (vagy néhány) fát vágnak ki egyszerre, a felújulás természetes módon történik, az erdő minden korosztályt egyszerre tartalmaz (kortalan). Feltétele az erdő természetes megújulóképessége . Az átmeneti üzemmód olyan kezelési mód, melynek célja, hogy a vágásos üzemmódú erdőből megfelelő beavatkozások segítségével (adott esetben évtizedek alatt) szálaló erdőt hozzon létre. A faanyagtermelést nem szolgáló üzemmód esetében élő fa kitermelése nem folyik, a megújulást a természetre bízzák. A Sóstói-erdő egész területén jelenleg vágásos üzemmód van érvényben, a természetes állományokban annak finomabb, a természetes megújulóképességet javítani célzó változatait előtérbe helyezve. A faanyagtermelést nem szolgáló üzemmód esetén fakitermelés gazdasági céllal nem, csupán kísérleti, erdővédelmi, természetvédelmi, közjóléti, erdőfelújítási vagy egyéb közérdekű céllal folytatható.