Az alábbiakban bemutatjuk a Sóstói-erdő ügyében illetékes legfontosabb szerveket. A leírás a 2023. januári állapotokat tükrözi (ezt azért fontos leszögeznünk, mert hazánkban az állami szervek hatásköre, elnevezése, alá-fölérendeltségi viszonyai az elmúlt évtizedekben nagyon gyakran változnak). Természetesen más egyéb szerveknek is vannak hatáskörei az erdővel kapcsolatban, de a legtöbb esetben az alábbiak tudnak segítséget, információt nyújtani, intézkedni:

Erdészeti hatóság - Feladata az erdők védelme, annak felügyelete, hogy az erdőkben a tevékenységek a jogszabályoknak megfelelően folynak. Felügyeli az erdőgazdálkodást, a rendeltetésnek megfelelő kezelést, a körzeti erdőtervezés folyamatát, részt vesz az erdőt érintő egyéb hatósági eljárásokban. A Sóstói erdő ügyében a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztálya illetékes. Központjuk: 4025 Debrecen, Bajcsy Zs. u 16.; tel: 52/521-020.

Természetvédelmi, környezetvédelmi hatóság - Feladata a természeti értékek és környezeti elemek védelme, az erdőben érvényes természetvédelmi jogszabályok betartatása. Így pl. illetékes, ha védett élőlényeket pusztítanak el, de pl. az erdő Natura 2000 területein a 100 főnél nagyobb résztvevővel számoló rendezvényeket is a természeti hatóságnál kell engedélyeztetni. A Sóstói erdő ügyében ezeket a feladatokat a Szabolcs-Szatmár Bereg Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály látja el. Elérhetőség: 4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.; tel.: 42/598-930; ügyeleti telefon: 30/620-7007.

Nyírerdő Nyírségi Erdészeti Zrt. – Térségünkben az állami erdők túlnyomó részének kezelője, ebből következően Sóstói-erdő állami tulajdonban levő (közel 300 hektárnyi) területének erdőgazdálkodója. Ez magában foglalja a szűkebb értelemben vett erdőgazdálkodási munkálatokat: az erdőfelújítást, állománynevelést, a fakitermelést. Hasonlóan fontosak a közjóléti funkcióhoz kötődő feladatok is. Így a Nyírerdő Zrt. beruházásában készült el az erdei színpad, tornapálya és játszótér, a tanösvény, a szalonnasütő helyek és esőbeállók, valamint a kerékpárutak. Ezek karbantartásáról is gondoskodnak. Emellett működtetője a nyíregyházi Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskolának, amely erdőpedagógia foglalkozásokat szervez gyermekeknek.  A Nyírerdő Zrt. operatív működése területileg több divízióra tagolódik, a Sóstói-erdő esetében a Nyíregyházi Erdészet illetékes, melynek elérhetősége: 4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Igrice u. 3.;
tel.: 42/478 001

NYÍRVV Nonprofit Kft. - A városüzemeltetésért, vagyonkezelésért felelős szerv az erdőgazdálkodó és kezelő a Sóstói-erdő önkormányzati tulajdonú mintegy 40 hektárnyi területén. Az erdőgazdálkodás mellett a területen levő közjóléti létesítmények (pl. a Kórház közelében levő Tölgyes Park) is hozzá tartoznak. Az erdei tűzrakóhelyek használatához is a NYÍRVV előzetes engedélye szükséges!  Elérhetőség: 4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.; tel: 42/548-461.

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság - Natura 2000 területeken a Nemzeti Park Igazgatóság látja el a természetvédelmi kezelői feladatokat. Nyilvántartja és felügyeli a természeti értékek állapotát, elhelyezkedését, változását, javaslatot tesz azok megőrzése érdekében. A Sóstói-erdő területén ezért a természeti értékek védelme érdekében jelentős beleszólásuk van az erdők kezelésébe, fenntartásába. Elérhetőség: 4024 Debrecen, Sumen u. 2.; tel: 52/529-920