Réti kardvirág


Réti kardvirágok az erdő füves tisztásán - Nagy Tibor felvétele

 

Réti kardvirág (Gladiolus imbricatus)

Az inkább kertekből ismert kardvirágoknak két - igen ritka és védett - vadon élő rokona található hazánkban. Kettőjük közül a réti kardvirág kissé gyakoribb, de így csak az ország néhány vidékéről ismerjük. A Nyírségben is rendkívül ritka különlegességnek számít ez - a kerti rokonnál kissé szerényebb megjelenésű – nyár közepén nyíló, bíborvörös virágú hagymás növény. Virágzása általában június első felére esik. 

A réti kardvirág a Sóstói-erdő rejtélyes fajai közé tartozik. Nagy botanikus kutatónk, Soó Rezső csak virágszedők által letépett példányaival találkozott, az első élő töveket 1939-ben fedezte föl Ubrizsy Gábor, aki részletes leírást is adott a környező növényzetről. Ezután hosszú ideig nem hallunk felőle, majd Bartha Dénes találkozik egyetlen terméses példányával az 1980-as évek második felében. A kipusztultnak vélt növény két állományát (akkor összesen 29 tövet) 2008-ban találták meg az E-misszió Egyesület munkatársai. A két populáció egy tölgyes erdőrészlet egymástól néhány száz méterre levő tisztásain él. Egyikük valószínűleg azonos az Ubrizsy Gábor által 1939-ben közölt állománnyal, legalábbis a növényzet leírása alapján erre lehet következtetni. Újrafelfedezése óta rendszeresen nyomon kísérjük a növény sorsát. Az eddigi tapasztalatok alapján az állomány 2008-hoz képest számottevően növekedett, ugyanakkor az élőhelyéül szolgáló fátlan erdőszegély illetve tisztás a cserjék térfoglalása miatt csökkenőben van.

Bár örvendetes, hogy ez a ritka és szép védett faj még él a Sóstói-erdőben, a kis állományméret és a szűk elterjedés aggodalomra ad okot. Egy ma szokásos módszerekkel történő tarvágás és felújítás végzetes lenne a számára.

A réti kardvirág védett faj!